виж Количката е празна

Новини

8 януари 2024

Защо има отклонение от реалната позиция?

В идеални условия би трябвало да може да се определи с висока точност местоположението на GPS приемника, но на практика винаги съществува известно отклонение, което при добри условия е под 10 метра, а при не толкова добри може да стигне до 20 или дори до 50 метра. Обикновено отклонението се дължи на няколко основни причини: 

 

GPS тракерът се намира на закрито

Когато устройството се намира в масивна сграда или в подземие, GPS приемникът не може да получи радиосигнал от спътниците и съответно не може да се позиционира. В тези случаи, устройствата превключват в режим на LBS позициониране (чрез станциите на мобилните оператори), който е неточен и дава отклонения от реалната позиция. Именно затова се получава т.нар. "прескачане" между клетките.

 

GPS тракерът е "заспал"

Когато устройството е "офлайн" за дълъг период от време, GPS приемникът не може да получи радиосигнал и съответно не може да актуализира своята локация. При въртенето на спътниците в земната орбита се  натрупват грешки, което води до неточности при определяне на позицията. По-дългите периоди в "офлайн" режим водят до по-големи отклонения.

 

Отражения в сгради

При наличието на голям брой високи сгради в големите градове, радиосигналът се отразява многократно и по този начин се увеличава разстоянието и времето за достигането му до GPS приемника. Това задължително води до натрупване на грешки в получената информация, което води до неточности в определянето на точното местоположение.  

 

Влияние на йоносферата и тропосферата

Йоносферата е съставена от електрически заредени частици, които забавят скоростта на радиовълните, което води до грешка в изчисленията и определяне на точното местоположение. Тропосферата също води до изменение на скоростта на радиосигнала. Влияние оказват влажността на въздуха, температурата, атмосферното налягане и др. 

 

Неточно определяне на позицията на спътниците

Реално позицията на спътниците е известна, но с допустима грешка от 1 до 5 метра. Трябва да се има предвид, че техните параметри се обновяват на всеки 2 часа. В тези интервали може да се натрупат грешки при изчисленията на параметрите, а това води до грешка в определянето на позицията на обекта на Земята. 

 

Грешка в часовниците

Разстоянието се измерва чрез засичане на времето, за което сигналът е стигнал от GPS сателита до GPS приемника. Това предполага, че и двата часовника (и този в сателита, и този в приемника) трябва да бъдат абсолютно точни. Съвсем грубо изчисление показва, че отклонение от една милисекунда (една хилядна от секундата) може да доведе до грешка от 200 метра в позиционирането. 

 

Умишлени грешки

Министерството на отбраната на САЩ контролира изцяло GPS системата, а умишлените грешки се изразяват в промяна на параметрите на бордовите часовници и грешни орбитални параметри. Методът на въвеждане на тези грешки се нарича избирателен достъп и САЩ си запазват правото да въведат този метод в случай на опасност за сигурността. 

 

Съществуват различни методи за намаляване и елиминиране на грешките, но точността на приемниците за цивилно ползване варира, докато при военните системи данните са много по-прецизни и точността е далеч по-висока. Някои GPS приемници имат възможност да се свържат с няколко системи и да хванат сигнал от спътник на GPS и на Galileo, например. Сигналът от повече спътници осигурява повече информация, намалява грешките и гарантира по-висока точност на позициониране.