виж Количката е празна

Новини

8 януари 2024

Какво е GPS?

GPS е съкращение на Global Positioning System, което в превод означава Глобална Система за Позициониране. Най-общо казано, това е система за определяне на местоположението, скоростта и времето. GPS системата покрива цялото земно кълбо, но когато няма видимост към небето позиционирането не е възможно, тоест GPS технологията за позициониране не работи в сгради и на закрити пространства. Разработена е от САЩ и в началото системата е използване само за военните цели. От 1983 г. може да се използва и за цивилни нужди, като напоследък намира все по-широко приложение в различни области. Системата се използва напълно безплатно от всички устройства с вграден GPS приемник.

 

GPS системата се състои от минимум 24 спътника, разположени в орбита около земното кълбо на височина около 20 200 км и се контролира от наблюдателни станции в различни точки на Земята. Позицията и координатите на спътниците са известни и затова се измерва разстоянието от мястото, чиито координати се търсят до група от няколко спътници. Разстоянието се пресмята спрямо времето, за което радиосигнала достига до земната повърхност. Точното местоположение се определя с помощта на вградения GPS приемник, който анализира данните и прави сложни математически изчисления.

 

За определяне на местоположението е необходимо да се хване сигнал от минимум 3 сателита, като повечето хванати спътници означават по-висока точност. Точния им брой е относителна величина, защото след като се изведат в земната орбита, те имат определен живот. При първите модели, технологичният живот е около 7 години, а при най-новите е 15 и повече години. Поради тази причина някои от по-старите спътници спират да функционират в определен момент, заместват се с нови и съответно броят им варира постоянно. Освен това, точната информация за броя на спътниците представлява военна тайна. В момента активните спътници от GPS системата са повече от 30.